Misją Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest:

Wysoki standard usług medycznych w szacunku dla godności, praw i bezpieczeństwa Pacjenta.

W szpitalu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, diagnostyki medycznej oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań związanych z poprawą jakości świadczonych usług medycznych oraz działań na rzecz bezpiecznej  pracy personelu szpitala są zdobyte certyfikaty:
 
Certyfikat zgodności ze standardami akredytacyjnymi Ministra Zdrowia
 
 Certyfikat zgodności ze standardami akredytacyjnymi Ministra Zdrowia
 
Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 i 45001 Systemu Zarządzania Jakości
Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 i 45001 Systemu Zarządzania Jakości
Załącznik do certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 i 45001 Systemu Zarządzania Jakości - strona 1
Załącznik do certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 i 45001 Systemu Zarządzania Jakości - strona 2