Polska Unia Szpitali Klinicznych zrzesza szpitale kliniczne w całej Polsce. Misją stowarzyszenia jest wypracowanie najwyższych standardów opieki medycznej w naszym kraju. Działaniu PUSK przyświeca przekonanie, że na pierwszym miejscu znajduje się dobro pacjentów.

Celem stowarzyszenia jest ochrona bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dot. szpitali klinicznych. Do jego zadań należy opiniowanie aktów prawnych, zbieranie danych i wymiana informacji, a także prowadzenie analiz. PUSK propaguje skuteczne i efektywne metody zarządzania opieką zdrowotną, deleguje swoich przedstawicieli lub obserwatorów do organów doradczych, agend rządowych, samorządowych, ustawodawczych i promocji zdrowia.