Klinika Chorób Tropikalnych jest unikatową placówką w Polsce

 
 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych istnieje od ponad osiemdziesięciu lat. W tym czasie stała się unikatową placówką w Polsce, zajmującą się medycyną tropikalną i chorobami pasożytniczymi. Trafiają tu pacjenci trudni diagnostycznie z całej Polski, a czasami i spoza kraju.

Chorzy powracający ze strefy tropikalnej są precyzyjnie diagnozowani i leczeni przyczynowo. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii.

Wieloletnie doświadczenie zespołu lekarskiego jak i pracowników współpracujących laboratoriów jest konieczne w diagnozowaniu najbardziej skomplikowanych przypadków. Pomocne w codziennej praktyce lekarskiej jest obycie z chorobami tropikalnymi, które zdobył zespół Kliniki podczas pracy w strefie tropikalnej w Centrum Medyczno-Badawczym w Angoli.

Należy podkreślić także unikatowe na skalę kraju doświadczenie zespołu lekarskiego w rozpoznawaniu, leczeniu i monitorowaniu choroby pasożytniczej jaką jest bąblowica.

Ponadto klinika zajmuje się diagnozowaniem (diagnostyka endoskopowa i obrazowa, biopsje, badania serologiczne) i leczeniem chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób wątroby i przewodu pokarmowego.

 

Działalność Kliniczna:

 • Wysokospecjalistyczna diagnostyka i leczenie pacjentów kierowanych z terenu całego kraju, z podejrzeniem chorób tropikalnych czy innych inwazyjnych;
 • Udzielanie porad i konsultacji lekarzom prowadzących pacjentów hospitalizowanych w innych placówkach medycznych, z podejrzeniem choroby pasożytniczej lub tropikalnej;
 • Współpraca z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu im. Agostinho Neto w Luandzie, Angola, w zakresie szkolenia podyplomowego młodych lekarzy angolańskich oraz prowadzenia prac badawczych, epidemiologiczno – klinicznych przez naszych lekarzy na tamtym terenie;
 • Opracowywanie zaleceń profilaktycznych dla osób wyjeżdżających w rejony tropikalne, rekomendacji profilaktyki, diagnostyki i leczenia malarii i bąblowicy.
 

Działalność Naukowa

 • Aspekty kliniczne wybranych reakcji ustroju człowieka w odpowiedzi na różne czynniki inwazyjne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów chorób tropikalnych;
 • Przydatność technik obrazowych, badań serologicznych oraz biologii molekularnej w różnicowaniu torbieli bąblowca jednojamowego i wielojamowego od innych zmian ogniskowych w wątrobie;
 • Aspekty epidemiologiczno – kliniczne alweokokozy wśród ludności zamieszkującej rejony kraju o zwiększonym ryzyku zachorowania;
 • Molekularne określenie lekooporności izolatów Plasmodium falciparum pochodzących z różnych rejonów świata, w tym importowanych do Polski;
 • Analiza przyczyn nawrotów malarii i innych niepowodzeń w leczeniu tej choroby;
 • Rola cytokin i przeciwciał przeciwko białkom szoku termicznego w przebiegu malarii;
 • Występowanie przeciwciał anty – HEV wśród wybranych pacjentów Kliniki jako epidemiologiczna próba oszacowania częstości zachorowania na wzw typu E;
 • Udział w międzynarodowym innowacyjnym projekcie TROPSENSE, mającym na celu opracowanie szybkiej, prostej i dostępnej metody diagnozowania bąblowicy, leiszmaniozy i dengi (www.tropsense.eu);
 • Udział w przygotowaniu polskich sportowców do wyjazdu na XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Brazylii w 2016 roku – opracowanie zaleceń, zabezpieczenie pobytu pod względem prewencji chorób tropikalnych, nadzór medyczny po powrocie;
 • Wsparcie eksperckie polskich wolontariuszy przed wyjazdem do krajów tropikalnych w ramach projektu MSZ RP „Polska Pomoc”.
 

Działalność w zakresie Usług Medycznych:

 • Hospitalizacje: diagnostyka i leczenie, ok. 1150 pacjentów rocznie, w tym ok. 450 z chorobami inwazyjnymi;
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – ok. 1100 rocznie;
 • Badania USG – ok. 1300 rocznie;
 • Badania i konsultacje w celach orzeczniczych;
 • Opracowywanie zaleceń profilaktycznych dla osób wyjeżdżających w rejony tropikalne;
 • Konsultowanie pacjentów hospitalizowanych w innych jednostkach służby zdrowia i wsparcie merytoryczne w leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych w szpitalach na terenie Polski.
 

Szkolenie przeddyplomowe: Klinika prowadzi seminaria i ćwiczenia z:

 • Medycyny tropikalnej dla studentów Medycyny VI roku Wydziału Lekarskiego,
 • Tropical medicine dla studentów VI roku English Division,
 • Podstawy higieny i medycyny tropikalnej dla studentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego przed planowanym wyjazdem na misje.
 

Szkolenie podyplomowe:

 • Udział w Kursach szkoleniowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dla lekarzy w dziedzinie medycyny transportu i medycyny pracy,
 • Prowadzenie specjalizacji oraz staży cząstkowych do specjalizacji z chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz medycyny transportu.
 

Publikacje:

 • Pracownicy Kliniki opublikowali ponad 130 prac pełno-tekstowych, w większości na oryginalne tematy oraz 100 streszczeń publikowanych w czasopismach naukowych (w tym z IF) lub materiałach zjazdowych (Book of Abstracts), w tym również zagranicznych,
 • Pracownicy Kliniki zaprezentowali ok. 250 wystąpień na posiedzeniach towarzystw naukowych.
 

Wyposażenie:

 • przenośny sprzęt do badań EEG z możliwością monitorowania zapisu czynności bioelektrycznej mózgu przez 24 godziny metodą Holtera,
 • przenośny aparat do USG z możliwością wykonywania badań w terenie.
 

Rys historyczny: 

Działalność badawczo – usługowa w zakresie medycyny tropikalnej i parazytologii klinicznej miała swój początek w 1957r., kiedy utworzony został Oddział Kliniczny w Instytucie Medycyny Morskiej, który został wydzielony ze struktur Akademii Medycznej w Gdańsku.

 • W 1962r. powstała Klinika Chorób Zawodowych i Tropikalnych, mająca w swoim zakresie działalności aspekty diagnostyki i terapii chorób tropikalnych i pasożytniczych, jak również prowadzenie działalności szkoleniowej wśród lekarzy odbywających staże z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej.
 • W 1985r. w nowo wybudowanych obiektach Instytutu powstały, liczące łącznie 90 łóżek, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Tropikalnych, w tym 30-łóżkowy Oddział Chorób Tropikalnych, Pasożytniczych i Wewnętrznych, poszerzający zakres dotychczasowych działań badawczych i usługowych.
 • W 2002r. z inicjatywy ordynatora tego oddziału utworzono Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej.
 • W 2003r. z chwilą ponownego włączenia Instytutu w struktury Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) utworzono samodzielną Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, stanowiącą integralną część Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej, zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia w nowej sytuacji prawnej.

 

Klinika Chorób Tropikalnych jest unikatową placówką w Polsce

 
 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych istnieje od ponad osiemdziesięciu lat. W tym czasie stała się unikatową placówką w Polsce, zajmującą się medycyną tropikalną i chorobami pasożytniczymi. Trafiają tu pacjenci trudni diagnostycznie z całej Polski, a czasami i spoza kraju.

Chorzy powracający ze strefy tropikalnej są precyzyjnie diagnozowani i leczeni przyczynowo. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii.

Wieloletnie doświadczenie zespołu lekarskiego jak i pracowników współpracujących laboratoriów jest konieczne w diagnozowaniu najbardziej skomplikowanych przypadków. Pomocne w codziennej praktyce lekarskiej jest obycie z chorobami tropikalnymi, które zdobył zespół Kliniki podczas pracy w strefie tropikalnej w Centrum Medyczno-Badawczym w Angoli.

Należy podkreślić także unikatowe na skalę kraju doświadczenie zespołu lekarskiego w rozpoznawaniu, leczeniu i monitorowaniu choroby pasożytniczej jaką jest bąblowica.

Ponadto klinika zajmuje się diagnozowaniem (diagnostyka endoskopowa i obrazowa, biopsje, badania serologiczne) i leczeniem chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób wątroby i przewodu pokarmowego.

 

Działalność Kliniczna:

 • Wysokospecjalistyczna diagnostyka i leczenie pacjentów kierowanych z terenu całego kraju, z podejrzeniem chorób tropikalnych czy innych inwazyjnych;
 • Udzielanie porad i konsultacji lekarzom prowadzących pacjentów hospitalizowanych w innych placówkach medycznych, z podejrzeniem choroby pasożytniczej lub tropikalnej;
 • Współpraca z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu im. Agostinho Neto w Luandzie, Angola, w zakresie szkolenia podyplomowego młodych lekarzy angolańskich oraz prowadzenia prac badawczych, epidemiologiczno – klinicznych przez naszych lekarzy na tamtym terenie;
 • Opracowywanie zaleceń profilaktycznych dla osób wyjeżdżających w rejony tropikalne, rekomendacji profilaktyki, diagnostyki i leczenia malarii i bąblowicy.
 

Działalność Naukowa

 • Aspekty kliniczne wybranych reakcji ustroju człowieka w odpowiedzi na różne czynniki inwazyjne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów chorób tropikalnych;
 • Przydatność technik obrazowych, badań serologicznych oraz biologii molekularnej w różnicowaniu torbieli bąblowca jednojamowego i wielojamowego od innych zmian ogniskowych w wątrobie;
 • Aspekty epidemiologiczno – kliniczne alweokokozy wśród ludności zamieszkującej rejony kraju o zwiększonym ryzyku zachorowania;
 • Molekularne określenie lekooporności izolatów Plasmodium falciparum pochodzących z różnych rejonów świata, w tym importowanych do Polski;
 • Analiza przyczyn nawrotów malarii i innych niepowodzeń w leczeniu tej choroby;
 • Rola cytokin i przeciwciał przeciwko białkom szoku termicznego w przebiegu malarii;
 • Występowanie przeciwciał anty – HEV wśród wybranych pacjentów Kliniki jako epidemiologiczna próba oszacowania częstości zachorowania na wzw typu E;
 • Udział w międzynarodowym innowacyjnym projekcie TROPSENSE, mającym na celu opracowanie szybkiej, prostej i dostępnej metody diagnozowania bąblowicy, leiszmaniozy i dengi (www.tropsense.eu);
 • Udział w przygotowaniu polskich sportowców do wyjazdu na XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Brazylii w 2016 roku – opracowanie zaleceń, zabezpieczenie pobytu pod względem prewencji chorób tropikalnych, nadzór medyczny po powrocie;
 • Wsparcie eksperckie polskich wolontariuszy przed wyjazdem do krajów tropikalnych w ramach projektu MSZ RP „Polska Pomoc”.
 

Działalność w zakresie Usług Medycznych:

 • Hospitalizacje: diagnostyka i leczenie, ok. 1150 pacjentów rocznie, w tym ok. 450 z chorobami inwazyjnymi;
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – ok. 1100 rocznie;
 • Badania USG – ok. 1300 rocznie;
 • Badania i konsultacje w celach orzeczniczych;
 • Opracowywanie zaleceń profilaktycznych dla osób wyjeżdżających w rejony tropikalne;
 • Konsultowanie pacjentów hospitalizowanych w innych jednostkach służby zdrowia i wsparcie merytoryczne w leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych w szpitalach na terenie Polski.
 

Szkolenie przeddyplomowe: Klinika prowadzi seminaria i ćwiczenia z:

 • Medycyny tropikalnej dla studentów Medycyny VI roku Wydziału Lekarskiego,
 • Tropical medicine dla studentów VI roku English Division,
 • Podstawy higieny i medycyny tropikalnej dla studentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego przed planowanym wyjazdem na misje.
 

Szkolenie podyplomowe:

 • Udział w Kursach szkoleniowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dla lekarzy w dziedzinie medycyny transportu i medycyny pracy,
 • Prowadzenie specjalizacji oraz staży cząstkowych do specjalizacji z chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz medycyny transportu.
 

Publikacje:

 • Pracownicy Kliniki opublikowali ponad 130 prac pełno-tekstowych, w większości na oryginalne tematy oraz 100 streszczeń publikowanych w czasopismach naukowych (w tym z IF) lub materiałach zjazdowych (Book of Abstracts), w tym również zagranicznych,
 • Pracownicy Kliniki zaprezentowali ok. 250 wystąpień na posiedzeniach towarzystw naukowych.
 

Wyposażenie:

 • przenośny sprzęt do badań EEG z możliwością monitorowania zapisu czynności bioelektrycznej mózgu przez 24 godziny metodą Holtera,
 • przenośny aparat do USG z możliwością wykonywania badań w terenie.
 

Rys historyczny: 

Działalność badawczo – usługowa w zakresie medycyny tropikalnej i parazytologii klinicznej miała swój początek w 1957r., kiedy utworzony został Oddział Kliniczny w Instytucie Medycyny Morskiej, który został wydzielony ze struktur Akademii Medycznej w Gdańsku.

 • W 1962r. powstała Klinika Chorób Zawodowych i Tropikalnych, mająca w swoim zakresie działalności aspekty diagnostyki i terapii chorób tropikalnych i pasożytniczych, jak również prowadzenie działalności szkoleniowej wśród lekarzy odbywających staże z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej.
 • W 1985r. w nowo wybudowanych obiektach Instytutu powstały, liczące łącznie 90 łóżek, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Tropikalnych, w tym 30-łóżkowy Oddział Chorób Tropikalnych, Pasożytniczych i Wewnętrznych, poszerzający zakres dotychczasowych działań badawczych i usługowych.
 • W 2002r. z inicjatywy ordynatora tego oddziału utworzono Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej.
 • W 2003r. z chwilą ponownego włączenia Instytutu w struktury Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) utworzono samodzielną Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, stanowiącą integralną część Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej, zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia w nowej sytuacji prawnej.

 

Nasz personel

Personel - zdjęcie prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska Kierownik

Telefon

+48 58 699 84 08SEKRETARIAT KLINIKI

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.