Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych

Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Objęty jest systemem zarządzania jakością i podlega corocznym testom specjalistycznym wykonywanym przez dział ochrony radiacyjnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku lub instytucje o analogicznych uprawnieniach, a także systemem serwisowym zapewniającym okresowe przeglądy aparatury.

Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych dla:

– pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ (TK)

– osób wykonujących badania płatne, (RTG, USG)

– pacjentów Klinik i Poradni UCMMIT, (RTG, USG, TK)

– Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej, (RTG,USG) 

 

Pracownia RTG

PRACOWNIA RTG ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU C

UWAGA

Do badania RTG kręgosłupa lędźwiowego należy przyjść odpowiednio przygotowanym:

Przygotowanie do badania RTG kręgosłupa lędźwiowego

UWAGA

Pracownia wyposażona jest w aparat rentgenowski typu telekomando oraz system rentgenodiagnostyki cyfrowej CR. Pracownia obsługuje pacjentów w oparciu o systemy informatyczne RIS i PACS.

Pracownia czynna jest od godziny 8:00 do 15:30.

Rejestracja do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numerem telefonu 588-808-808 lub osobiście w rejestracji ZDO.

Do wszystkich rodzajów badań rentgenowskich należy pamiętać o posiadaniu skierowania od lekarza rodzinnego bądź specjalisty.

 W pracowni RTG wykonuje się zdjęcia RTG oraz prześwietlenia

– zdjęcia kostne
– zdjęcia płuc
– zdjęcia jamy brzusznej

Wykonywane świadczenia:

RTG czaszki 2 rzuty
RTG dłoni lewej 2 rzuty
RTG dłoni porównawczo
RTG dłoni prawej 2 rzuty
RTG jamy brzusznej
RTG klatki piersiowej boczne
RTG klatki piersiowej pa + boczne
RTG klatki piersiowej pa/ap
RTG kości krzyżowej 2 rzuty
RTG kości piętowej
RTG kości piętowej 2 rzuty
RTG kości ramiennej lewej 2 proj.
RTG kości ramiennej prawej 2 proj.
RTG kości udowej lewej 2 rzuty

RTG kości udowej prawej 2 rzuty
RTG kręgosłupa L-S
RTG kręgosłupa L-S czynnościowe
RTG kręgosłupa piersiowego 2 rzuty
RTG kręgosłupa szyjnego 2 rzuty
RTG kręgosłupa szyjnego 3 rzuty (skosy)
RTG kręgosłupa Th-LS (piersiowo-lędźwiowy-skolioza)
RTG łopatki
RTG miednicy
RTG mostka 2 rzuty
RTG nadgarstka lewego 2 rzuty
RTG nadgarstka prawego 2 rzuty
RTG nosa
RTG palca (2 rzuty)

RTG podudzia lewego 2 rzuty
RTG podudzia prawego 2 rzuty
RTG przedramię lewe 2 rzuty
RTG przedramię prawe 2 rzuty
RTG staw barkowy lewy
RTG staw barkowy prawy
RTG Staw biodrowy AP lewy
RTG Staw biodrowy AP prawy
RTG staw kolanowy lewy 2 proj.
RTG staw kolanowy lewy 2 proj.
RTG staw kolanowy prawy 2 proj.
RTG staw kolanowy prawy 2 proj.
RTG staw łokciowy lewy 2 rzuty
RTG staw łokciowy prawy 2 rzuty

RTG staw skokowy lewy 2 rzuty
RTG staw skokowy prawy 2 rzuty
RTG stawów barkowo-obojczykowych
RTG stawów krzyżowo-biodrowych
RTG stawy biodrowe ( oba porównawczo)
RTG stawy kolanowe (oba stawy porównawczo)
RTG stopy lewej 2 proj.
RTG stopy prawej 2 proj.
RTG stóp porównawczo
RTG śródstopie lewe 2 rzuty
RTG śródstopie prawe 2 rzuty
RTG zatok
RTG żeber 1 rzut
RTG żeber 2 rzuty

 

Tomografia komputerowa

PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU B

UWAGA

Do badania TK z kontrastem należy przyjść odpowiednio przygotowanym:

Przygotowanie do badania TK z kontrastem

UWAGA

W pracowni wykorzystywany jest 128 warstwowy aparat  firmy Siemens o bardzo wysokiej jakości obrazowania.

Aparat zapewnia bardzo niskie poziomy dawek promieniowania  jonizującego i minimalne wartości środka kontrastowego.

Komfortowy dla pacjentów z  dysfunkcja oddechową z uwagi na szybkość badań oraz dla pacjentów z nadwagą , stół o nośności 300 kg  oraz zakresie skanowania do 200 cm.

Aparat posiada automatyczną synchronizację skanowania i podawania środka kontrastowego dzięki sprzętowej integracji skanera tk i wstrzykiwcza kontrastu.

Aparat wyposażony jest  w system Metal Artifact Reduction (iMAR), który doskonali jakość obrazu przy obecności zakłóceń wywołanych przez wszczepy metalowe (np. stenty, endoprotezy, rozruszniki.

Rejestracja do pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14.30 pod numerem telefonu 588-808-808 lub osobiście w rejestracji ZDO.

Badania wykonywane są w godzinach 7:30-17:30.

Wykonujemy  wyłącznie badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W pracowni Tomografii Komputerowej wykonuje się badania

– głowy

– jamy brzusznej

– klatki piersiowej

– kręgosłupa

– HRCT (wysokiej rozdzielczości) płuc,

– badania angiograficzne

Wykonywane świadczenia:

angio TK aorty brzusznej
angio TK tt domózgowych
angio TK tt kończyn dolnych
angio TK tt mózgowych
angio TK tt płucnych
TK głowy bez i z kontrastem
TK głowy bez kontrastu
TK jamy brzusznej bez i z kontrastem
TK jamy brzusznej bez kontrastu
TK klatki piersiowej bez i z kontrastem
TK klatki piersiowej bez kontrastu
TK klatki piersiowej HRCT
TK klatki piersiowej niskodawkowe

TK kończyny dolnej
TK kończyny górnej
TK kręgosłupa lędźwiowego
TK kręgosłupa piersiowego
TK kręgosłupa szyjnego
TK miednicy bez i z kontrastem
TK miednicy bez kontrastu
TK szyi bez i z kontrastem
TK szyi bez kontrastu
TK twarzoczaszki bez i z kontrastem
TK twarzoczaszki bez kontrastu
TK zatok
TK zatok bez i z kontrastem

 

Pracownia USG

PRACOWNIA USG ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU C

UWAGA

Do badania USG jamy brzusznej lub USG Doppler tętnic nerkowych należy przyjść odpowiednio przygotowanym:

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

Przygotowanie do badania USG Doppler tętnic nerkowych

UWAGA

Pracownia dysponuje nowoczesnym aparatem Aloka Arietta 850 firmy Hitachi klasy Premium wyposażonym w opcje Dopplera. Wykonujemy badania USG we wszystkich obszarach anatomicznych, tj. narządów szyi – tarczycy, ślinianek, narządów jamy brzusznej, tkanek powierzchniowych oraz badania ultrasonograficzne naczyń metodą Dopplera w oparciu o zastosowanie nowoczesnej technologii rekonstrukcji obrazu z unikalnie dużą głębokością efektywnej penetracji wiązki ultradźwiękowej.

Dzięki swym głowicom jest idealnym aparatem, który daje możliwości wykonania badania elastografii polegającej na ocenie twardości miąższu wątroby (a tym samym pośrednio włóknienia wątroby) poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w miąższu wątroby.

Rejestracja do pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numerem telefonu 588-808-808 lub lub osobiście w rejestracji ZDO.

Wykonujemy badania refundowane oraz badania odpłatne bez potrzeby okazywania skierowania.

Badania ultrasonograficzne

– tarczycy, ślinianek

– innych narządów i tkanek powierzchniowych

– jamy brzusznej

– badania dopplerowskie żył i tętnic kończyn

– badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

– badania dopplerowskie tętnic nerkowych

– badania dopplerowskie układu wrotnego

– elastografia wątroby

Wykonywane świadczenia:

USG Doppler naczyń jamy brzusznej
USG Doppler tętnic biodrowych
USG Doppler tętnic domózgowych
USG Doppler tętnic kończyny dolnej lewej
USG Doppler tętnic kończyny dolnej prawej
USG Doppler tętnic kończyny górnej lewej
USG Doppler tętnic kończyny górnej prawej
USG Doppler tętnic nerkowych
USG Doppler tętnic szyjnych
USG Doppler tętnic trzewnych
USG Doppler układu wrotnego
USG Doppler żył kończyny dolnej lewej

USG Doppler żył kończyny dolnej prawej
USG Doppler żył kończyny górnej lewej
USG Doppler żył kończyny górnej prawej
USG Elastografia
USG jamy brzusznej
USG jąder
USG piersi
USG szyi
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich
USG węzłów chłonnych

 

Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych

Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Objęty jest systemem zarządzania jakością i podlega corocznym testom specjalistycznym wykonywanym przez dział ochrony radiacyjnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku lub instytucje o analogicznych uprawnieniach, a także systemem serwisowym zapewniającym okresowe przeglądy aparatury.

Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych dla:

– pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ (TK)

– osób wykonujących badania płatne, (RTG, USG)

– pacjentów Klinik i Poradni UCMMIT, (RTG, USG, TK)

– Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej, (RTG,USG) 

 

Pracownia RTG

PRACOWNIA RTG ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU C

UWAGA

Do badania RTG kręgosłupa lędźwiowego należy przyjść odpowiednio przygotowanym:

Przygotowanie do badania RTG kręgosłupa lędźwiowego

UWAGA

Pracownia wyposażona jest w aparat rentgenowski typu telekomando oraz system rentgenodiagnostyki cyfrowej CR. Pracownia obsługuje pacjentów w oparciu o systemy informatyczne RIS i PACS.

Pracownia czynna jest od godziny 8:00 do 15:30.

Rejestracja do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numerem telefonu 588-808-808 lub osobiście w rejestracji ZDO.

Do wszystkich rodzajów badań rentgenowskich należy pamiętać o posiadaniu skierowania od lekarza rodzinnego bądź specjalisty.

 W pracowni RTG wykonuje się zdjęcia RTG oraz prześwietlenia

– zdjęcia kostne
– zdjęcia płuc
– zdjęcia jamy brzusznej

Wykonywane świadczenia:

RTG czaszki 2 rzuty
RTG dłoni lewej 2 rzuty
RTG dłoni porównawczo
RTG dłoni prawej 2 rzuty
RTG jamy brzusznej
RTG klatki piersiowej boczne
RTG klatki piersiowej pa + boczne
RTG klatki piersiowej pa/ap
RTG kości krzyżowej 2 rzuty
RTG kości piętowej
RTG kości piętowej 2 rzuty
RTG kości ramiennej lewej 2 proj.
RTG kości ramiennej prawej 2 proj.
RTG kości udowej lewej 2 rzuty

RTG kości udowej prawej 2 rzuty
RTG kręgosłupa L-S
RTG kręgosłupa L-S czynnościowe
RTG kręgosłupa piersiowego 2 rzuty
RTG kręgosłupa szyjnego 2 rzuty
RTG kręgosłupa szyjnego 3 rzuty (skosy)
RTG kręgosłupa Th-LS (piersiowo-lędźwiowy-skolioza)
RTG łopatki
RTG miednicy
RTG mostka 2 rzuty
RTG nadgarstka lewego 2 rzuty
RTG nadgarstka prawego 2 rzuty
RTG nosa
RTG palca (2 rzuty)

RTG podudzia lewego 2 rzuty
RTG podudzia prawego 2 rzuty
RTG przedramię lewe 2 rzuty
RTG przedramię prawe 2 rzuty
RTG staw barkowy lewy
RTG staw barkowy prawy
RTG Staw biodrowy AP lewy
RTG Staw biodrowy AP prawy
RTG staw kolanowy lewy 2 proj.
RTG staw kolanowy lewy 2 proj.
RTG staw kolanowy prawy 2 proj.
RTG staw kolanowy prawy 2 proj.
RTG staw łokciowy lewy 2 rzuty
RTG staw łokciowy prawy 2 rzuty

RTG staw skokowy lewy 2 rzuty
RTG staw skokowy prawy 2 rzuty
RTG stawów barkowo-obojczykowych
RTG stawów krzyżowo-biodrowych
RTG stawy biodrowe ( oba porównawczo)
RTG stawy kolanowe (oba stawy porównawczo)
RTG stopy lewej 2 proj.
RTG stopy prawej 2 proj.
RTG stóp porównawczo
RTG śródstopie lewe 2 rzuty
RTG śródstopie prawe 2 rzuty
RTG zatok
RTG żeber 1 rzut
RTG żeber 2 rzuty

 

Tomografia komputerowa

PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU B

UWAGA

Do badania TK z kontrastem należy przyjść odpowiednio przygotowanym:

Przygotowanie do badania TK z kontrastem

UWAGA

W pracowni wykorzystywany jest 128 warstwowy aparat  firmy Siemens o bardzo wysokiej jakości obrazowania.

Aparat zapewnia bardzo niskie poziomy dawek promieniowania  jonizującego i minimalne wartości środka kontrastowego.

Komfortowy dla pacjentów z  dysfunkcja oddechową z uwagi na szybkość badań oraz dla pacjentów z nadwagą , stół o nośności 300 kg  oraz zakresie skanowania do 200 cm.

Aparat posiada automatyczną synchronizację skanowania i podawania środka kontrastowego dzięki sprzętowej integracji skanera tk i wstrzykiwcza kontrastu.

Aparat wyposażony jest  w system Metal Artifact Reduction (iMAR), który doskonali jakość obrazu przy obecności zakłóceń wywołanych przez wszczepy metalowe (np. stenty, endoprotezy, rozruszniki.

Rejestracja do pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14.30 pod numerem telefonu 588-808-808 lub osobiście w rejestracji ZDO.

Badania wykonywane są w godzinach 7:30-17:30.

Wykonujemy  wyłącznie badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W pracowni Tomografii Komputerowej wykonuje się badania

– głowy

– jamy brzusznej

– klatki piersiowej

– kręgosłupa

– HRCT (wysokiej rozdzielczości) płuc,

– badania angiograficzne

Wykonywane świadczenia:

angio TK aorty brzusznej
angio TK tt domózgowych
angio TK tt kończyn dolnych
angio TK tt mózgowych
angio TK tt płucnych
TK głowy bez i z kontrastem
TK głowy bez kontrastu
TK jamy brzusznej bez i z kontrastem
TK jamy brzusznej bez kontrastu
TK klatki piersiowej bez i z kontrastem
TK klatki piersiowej bez kontrastu
TK klatki piersiowej HRCT
TK klatki piersiowej niskodawkowe

TK kończyny dolnej
TK kończyny górnej
TK kręgosłupa lędźwiowego
TK kręgosłupa piersiowego
TK kręgosłupa szyjnego
TK miednicy bez i z kontrastem
TK miednicy bez kontrastu
TK szyi bez i z kontrastem
TK szyi bez kontrastu
TK twarzoczaszki bez i z kontrastem
TK twarzoczaszki bez kontrastu
TK zatok
TK zatok bez i z kontrastem

 

Pracownia USG

PRACOWNIA USG ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU C

UWAGA

Do badania USG jamy brzusznej lub USG Doppler tętnic nerkowych należy przyjść odpowiednio przygotowanym:

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

Przygotowanie do badania USG Doppler tętnic nerkowych

UWAGA

Pracownia dysponuje nowoczesnym aparatem Aloka Arietta 850 firmy Hitachi klasy Premium wyposażonym w opcje Dopplera. Wykonujemy badania USG we wszystkich obszarach anatomicznych, tj. narządów szyi – tarczycy, ślinianek, narządów jamy brzusznej, tkanek powierzchniowych oraz badania ultrasonograficzne naczyń metodą Dopplera w oparciu o zastosowanie nowoczesnej technologii rekonstrukcji obrazu z unikalnie dużą głębokością efektywnej penetracji wiązki ultradźwiękowej.

Dzięki swym głowicom jest idealnym aparatem, który daje możliwości wykonania badania elastografii polegającej na ocenie twardości miąższu wątroby (a tym samym pośrednio włóknienia wątroby) poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w miąższu wątroby.

Rejestracja do pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numerem telefonu 588-808-808 lub lub osobiście w rejestracji ZDO.

Wykonujemy badania refundowane oraz badania odpłatne bez potrzeby okazywania skierowania.

Badania ultrasonograficzne

– tarczycy, ślinianek

– innych narządów i tkanek powierzchniowych

– jamy brzusznej

– badania dopplerowskie żył i tętnic kończyn

– badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

– badania dopplerowskie tętnic nerkowych

– badania dopplerowskie układu wrotnego

– elastografia wątroby

Wykonywane świadczenia:

USG Doppler naczyń jamy brzusznej
USG Doppler tętnic biodrowych
USG Doppler tętnic domózgowych
USG Doppler tętnic kończyny dolnej lewej
USG Doppler tętnic kończyny dolnej prawej
USG Doppler tętnic kończyny górnej lewej
USG Doppler tętnic kończyny górnej prawej
USG Doppler tętnic nerkowych
USG Doppler tętnic szyjnych
USG Doppler tętnic trzewnych
USG Doppler układu wrotnego
USG Doppler żył kończyny dolnej lewej

USG Doppler żył kończyny dolnej prawej
USG Doppler żył kończyny górnej lewej
USG Doppler żył kończyny górnej prawej
USG Elastografia
USG jamy brzusznej
USG jąder
USG piersi
USG szyi
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich
USG węzłów chłonnych

 

Nasz personel

Personel - zdjęcie lek. Anna Susmarska Kierownik

Telefon

588-808-808REJESTRACJA  CZYNNY: 07:30 – 14:30

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.