Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych


Choroby układu nerwowego

 • Zaburzenia równowagi
 • Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu - leczenie > 3 dni
 • Udar mózgu - leczenie
 • Bóle głowy
 • Choroby neuronu ruchowego

Choroby układu oddechowego

 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Niewydolność oddechowa
 • Zapalenie opłucnej

Choroby układu krążenia

 • OZW > 69 r.ż. lub z pw
 • OZW < 70 r.ż.
 • OZW bez uniesienia ST
 • OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
 • Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
 • Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
 • Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
 • Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
 • Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.

Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

 • Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

 • Układowe choroby tkanki łącznej < 4 dni
 • Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni
 • Krystalopatie

Choroby układu dokrewnego

 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Wrodzone wady metaboliczne
 • Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy

Choroby układu moczowo-płciowego

 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek

Choroby naczyń

 • Choroby naczyń

Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Gorączka niejasnego pochodzenia
 • Posocznica o ciężkim przebiegu

Inne

 • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
 • Rozliczenie za zgodą płatnika
 • Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin
 • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu/ ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
 • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie osocza
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
 • Przetoczenie krioprecypitatu
 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

 

 • Żywienie dojelitowe
 • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu/ ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
 • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie osocza
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
 • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
 • Kompletne żywienie pozajelitowe
 • Przetoczenie krioprecypitatu
 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Chorób Zawodowych i Wewnętrznych

Choroby układu nerwowego

 • Choroby nerwów obwodowych
 • Choroby mięśni
 • Zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu i rdzenia kręgowego > 3 dni
 • Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
 • Przemijające niedokrwienie mózgu
 • Udar mózgu - leczenie
 • Choroby zapalne układu nerwowego
 • Bóle głowy

Choroby układu oddechowego

 • Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
 • Dychawica oskrzelowa
 • Zator płucny
 • Ropień płuc, ropowica
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Wysiękowe zapalenie opłucnej
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Inne choroby układu oddechowego
 • Obrzęk płuc
 • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
 • Zapalenie płuc
 • Zwłóknienie i pylica płuc
 • Odma opłucnowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie opłucnej

Choroby układu krążenia

 • OZW
 • OZW
 • OZW bez uniesienia ST
 • Zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność krążenia
 • Niewydolność krążenia
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroby zastawek serca
 • Wrodzone wady serca
 • Inne choroby układu krążenia
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne

Choroby przewodu pokarmowego

 • Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego *
 • Choroby przełyku
 • Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
 • Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego *
 • Choroby jelita grubego
 • Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
 • Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
 • Choroby jamy brzusznej
 • Choroby infekcyjne jelit
 • Choroby zapalne jelit
 • Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
 • Choroby wyrostka robaczkowego
 • Choroby odbytu

Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

 • Małe zabiegi wątroby *
 • Ostre choroby wątroby
 • Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni
 • Przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r.ż.
 • Choroby dróg żółciowych
 • Nowotwory dróg żółciowych
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Przewlekłe choroby trzustki

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Choroby tkanek miękkich
 • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
 • Choroby infekcyjne kości i stawów
 • Choroby niezapalne kości i stawów
 • Układowe choroby tkanki łącznej

Choroby piersi, skóry i oparzenia

 • Owrzodzenia skóry
 • Duże choroby dermatologiczne
 • Duże choroby infekcyjne skóry
 • Łagodne choroby dermatologiczne

Choroby układu dokrewnego

 • Choroby przysadki
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • Zaburzenia odżywienia > 17 r.ż.
 • Wrodzone wady metaboliczne
 • Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
 • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby tarczycy
 • Nowotwory endokrynne poza przysadką
 • Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego

Choroby układu moczowo-płciowego

 • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
 • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
 • Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
 • Ostra niewydolność nerek
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Inne choroby nerek
 • Kamica moczowa
 • Badania w zakresie dróg moczowych

Choroby naczyń

 • Choroby naczyń

Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

 • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego
 • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony
 • Choroby alergiczne
 • Zatrucie średnie
 • Zatrucie lekkie
 • Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
 • Gorączka niejasnego pochodzenia
 • Posocznica o ciężkim przebiegu
 • Choroby zakaźne niewirusowe

Inne

 • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
 • Kwalifikacja do przeszczepu nerki - badanie wstępne
 • Rozliczenie za zgodą płatnika
 • Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej
 • Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin
 • Żywienie dojelitowe
 • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie osocza
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
 • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
 • Żywienie pozajelitowe immunomodulujące
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Kompletne żywienie pozajelitowe
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

Choroby układu oddechowego

 • Zator płucny
 • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
 • Obrzęk płuc
 • Niewydolność oddechowa

Choroby układu krążenia

 • Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
 • Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
 • Nagłe zatrzymanie krążenia

Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

 • Zatrucie średnie
 • Posocznica o ciężkim przebiegu

Świadczenia OIT

 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 19 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 20 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 21 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 22 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 23 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 24 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 25 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 26 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 27 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 28 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 29 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 30 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 31 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 32 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 33 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 34 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 35 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 36 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 37 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 38 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 39 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 40 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 41 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 42 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 43 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 44 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 45 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 46 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 47 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 48 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 49 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 50 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 51 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 52 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 53 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 54 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 55 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 56 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 57 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 58 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 59 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 60 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 61 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 62 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 63 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 64 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 65 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 66 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 67 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 68 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 69 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 70 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 71 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 72 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 73 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 74 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 75 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 76 pkt
 • Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg skali TISS-28 - 77 pkt

Inne

 • Zgorzel gazowa - kompleksowe leczenie zachowawcze i zabiegowe skojarzone z terapią hiperbaryczną
 • Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej
 • Żywienie dojelitowe
 • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Przetoczenie osocza
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
 • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
 • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • Kompletne żywienie pozajelitowe
 • Intensywna hemodializa
 • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

Dostępność klinik UCMMiT odbywa się wyłącznie w ramach pobytu na danym oddziale szpitala. Kliniki nie prowadzą poradni dostępnych z zewnątrz. Specjalistyczne poradnie prowadzi Przychodnia UCMMiT. Do dyspozycji Pacjentów pozostają również pracownie Zakładu Diagnostyki Obrazowej.