Podstawą działania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej są umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne.

 

Działalność w zakresie świadczeń szpitalnych:

 

Działalność w zakresie świadczeń ambulatoryjnych:

 

Działalność w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych:

 

Działalność w zakresie ambulatoryjnych diagnostycznych świadczeń kosztochłonnych (badania obrazowe):

 

Działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 

Działalność w zakresie programów lekowych:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B - w Poradni Chorób Zakaźnych;
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C - w Poradni Chorób Zakaźnych;
  • PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV - w Poradni Chorób Zakaźnych.