Cennik usług Centrum Hiperbarycznego

Lp. Nazwa usługi Cena brutto [zł]
1. Ambulatoryjna terapia hiperbaryczna - 1 sprężenie w komorze 970,00
2. Test tolerancji tlenowej 200,00
3. Test ciśnieniowy 250,00
Uwaga: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena badania będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%.
Cennik obowiązuje od 02.01.2024 r.