intranet
email

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Klinika DziałalnośćDydaktykaPoradyApteczka Malaria 


Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych istnieje od ponad osiemdziesięciu lat. W tym czasie stała się unikatową placówką w Polsce, zajmującą się medycyną tropikalną i chorobami pasożytniczymi. Trafiają tu pacjenci trudni diagnostycznie z całej Polski, a czasami i spoza kraju.

 

Chorzy powracający ze strefy tropikalnej są precyzyjnie diagnozowani i leczeni przyczynowo. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii.

Wieloletnie doświadczenie zespołu lekarskiego jak i pracowników współpracujących laboratoriów jest konieczne w diagnozowaniu najbardziej skomplikowanych przypadków. Pomocne w codziennej praktyce lekarskiej jest obycie z chorobami tropikalnymi, które zdobył zespół Kliniki podczas pracy
w strefie tropikalnej w Centrum Medyczno-Badawczym w Angoli.

  

Należy podkreślić także unikatowe na skalę kraju doświadczenie zespołu lekarskiego w rozpoznawaniu, leczeniu i monitorowaniu choroby pasożytniczej jaką jest bąblowica.

Ponadto klinika zajmuje się diagnozowaniem (diagnostyka endoskopowa i obrazowa, biopsje, badania serologiczne) i leczeniem chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób wątroby i przewodu pokarmowego.

 

 

            

Zdjęcia: Centrum Zdrowia im. Świętego Łukasza w Kifangondo i okolice szpitala

 

 

Szanowni Państwo,

Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie oraz poprzez e-mail. Ze względu na ochronę danych osobowych nie przekazujemy informacji o pacjentach przebywających w naszej placówce telefonicznie.

 

 

Personel Kliniki

  • Lekarz Kierujący Kliniką: dr n. med. Anna Kuna, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej
  • Starsi Asystenci: 4 osoby, w tym lekarze posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych, pulmonologii, chorób zakaźnych, medycyny transportu i medycyny pracy. Ponadto: 1 lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej. 
  • 5 etatów rezydenckich: 4 lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, 1 lekarz specjalizujący się z medycyny morskiej i tropikalnej. 1 lekarz rozpoczął studia doktoranckie na WNoZ GUMed.